#Laguny Ostramo

Všechny kachny v pořádku, až na jednu

Všechny kachny v pořádku, až na jednu

Kachna z Mostecka kazí jinak dobrou zprávu od Státní veterinární správy (SVS), která zveřejnila výsledky kontroly cizorodých (toxických) látek v mase a produktech z domácích...

Arnika ke skladování ostravských kalů u Litvínova

Arnika ke skladování ostravských kalů u Litvínova

Ekologický spolek Arnika zaslal Krajskému úřadu Ústeckého kraje podstatné výtky a připomínky k žádosti společnosti CELIO o změnu integrovaného povolení pro skládku u Litvínova,...

Integrované povolení pro Čížkovickou cementárnu je pro spalování ostravských kalů nedostatečné

Integrované povolení pro Čížkovickou cementárnu je pro spalování ostravských kalů nedostatečné

Arnika, respektive její program Toxické látky a odpady, podal podnět k přezkoumání integrovaného povolení, o něž Čížkovická cementárna opírá oprávněnost spalování kalů z lagun...

Ostravští úředníci podceňují nebezpečí PCB

Ostravští úředníci podceňují nebezpečí PCB

Ostravský magistrát se necítí být tím, kdo by měl něco dělat s vysoce toxickými polychlorovanými bifenyly (PCB)(1) v životním prostředí Ostravy, a nemíní se tímto problémem...

Ostrava  v zajetí polychlorovaných bifenylů

Ostrava v zajetí polychlorovaných bifenylů

V Ostravě musí být významný zdroj znečišťování životního prostředí velice nebezpečnými polychlorovanými bifenyly. Na přelomu května a června letošního roku byla v Ostravě -...

V Dětmarovicích pokračují zkoušky na spalování kalů z ostravských lagun

Elektrárna v Dětmarovicích na Karvinsku se připravuje na spalování kalů z ostravských lagun. Nezhorší se tím ale životní prostředí v samotných Dětmarovicích? Radnice se toho...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe