#Spalovna Mydlovary

Nová kampaň Arniky vyzývá: Nespaluj, recykluj!

Nová kampaň Arniky vyzývá: Nespaluj, recykluj!

V šesti krajích České republiky se připravují nebo jsou již v běhu projekty na masivní spalování komunálních odpadů, které počítají s podporou z veřejných zdrojů.

Veřejnost má novou možnost, jak ovlivnit stavbu spalovny v Mydlovarech

Veřejnost má novou možnost, jak ovlivnit stavbu spalovny v Mydlovarech

Zcela nové možnosti, jak bezprostředně ovlivnit kvalitu životního prostředí dostali občané díky zákonu o integrované prevenci znečištění. Ten umožní veřejnosti, aby se vyjádřila...

U Mydlovar končí toxické látky ze spaloven

U Mydlovar končí toxické látky ze spaloven

Toxickými dioxiny (1) je kontaminována směs, kterou firma Quail s. r. o. používá k rekultivaci odkališť v obci Mydlovary na Českobudějovicku. Dioxiny jsou obsaženy v popílcích ze...

Občanská sdružení zahájila petiční akci "Za lepší recyklační služby v jižních Čechách"

Občanská sdružení zahájila petiční akci "Za lepší recyklační služby v jižních Čechách"

Bioodpad, papír, plasty, kovy a sklo jsou suroviny, které lze recyklovat. V jihočeském kraji ale vesměs končí na skládkách, a to i přesto, že každá obec, město i kraj mají...

V České republice se za poslední rok diskutovalo o stavbě deseti nových spaloven

V České republice se za poslední rok diskutovalo o stavbě deseti nových spaloven

Spalování odpadů je neekonomické a zatěžuje životní prostředí emisemi silně toxických látek. Zatímco se v řadě sousedních zemí staví autoklávy, kompostárny a třídící a recyklační...

MŽP zrušilo integované povolení pro spalovnu Mydlovary

MŽP zrušilo integované povolení pro spalovnu Mydlovary

Ministerstvo životního prostředí vrátilo rozhodnutí o povolení spalovny v Mydlovarech k novému projednání na základě odvolání obce Mydlovary a občanských sdružení. Obec společně...

Občané nesouhlasí s průjezdem automobilů do spalovny

Občané nesouhlasí s průjezdem automobilů do spalovny

Územní rozhodnutí pro stavbu spalovny v Mydlovarech bylo vydáno v roce 2002. Podmínkou pro získání stavebního povolení k uvedené stavbě je předložení projektové dokumentace...

Spalovna odpadů v Mydlovarech nevznikne

Spalovna odpadů v Mydlovarech nevznikne

Spalovna odpadů v Mydlovarech na Českobudějovicku nevznikne. Energetická skupina společnosti E.ON, která je největším distributorem elektřiny v Jihočeském kraji, se rozhodla od...

Další kolo jednání o spalovně Mydlovary zahájeno

Další kolo jednání o spalovně Mydlovary zahájeno

Minulý týden bylo zahájeno řízení o vydání Integrovaného povolení na spalovnu Mydlovary. Jeho cílem je posoudit zda projekt spalovny, nesoucí název „Karolína Mydlovary – zařízení...

Petice proti spalovně Mydlovary

Petice proti spalovně Mydlovary

V tomto článku naleznete úplný text "Petice proti záměru realizace stavby zařízení na energetické využití odpadů 'Karolína Mydlovary' a dosavadnímu postupu dotčených orgánů...

Proběhlo jednání o spalovně v Mydlovarech

Proběhlo jednání o spalovně v Mydlovarech

Zda bude možno vozit odpady ze zahraničí do plánované spalovny v Mydlovarech a jakým způsobem se budou odpady do spalovny dopravovat, to byly dvě nejdiskutovanější otázky, které...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena