Volby 2022

Během víkendu 23. a 24. září se konají volby, které rozhodnou o tom, kdo další čtyři roky povede velká města i malé obce. Znáte úskalí volebního systému? Víte, jak volit, abyste nezahodili svůj hlas? 

Už víte, koho budete volit? Poradí vám Volební kalkulačka

 Volební programy jsou sice sliby politiků (a víme, jak to s nimi většinou dopadá), na druhou stranu je to prostor, kde mohou strany svobodně projevit svůj názor, protože nejsou nuceny kkompromisu. Volební programynám takmohou prozradit poměrně dost už jen tím, jaká témata se v nich (ne)objevují.

 

Jak jsou na tom pražské programy z pohledu udržitelnosti?

Hodnotili jsme takto:  

1téma je pro stranu prioritní, zároveň program obsahuje konkrétní opatření, která jsou reálná (řešitelná zastupitelstvem hl. m. Prahy)

2 – program obsahuje konkrétní opatření, která jsou reálná

3 – téma se v programu objevuje v obecných heslech bez specifikace

4 – téma se v programu strany neobjevuje (strana ho nepovažuje za důležité)

5 – návrhy v programu jdou proti principům udržitelnosti

3/5 - v tématu se objevují návrhy s pozitivními i negativními dopady 

 

 

 

 

VOLEBNÍ SYSTÉM 

Možné jsou tři způsoby, jak volit. Ne všechny jsou ale stejně výhodné a některé dokonce vedou k úplně jinému výsledku, než většina voličů očekává. Možnosti jsou tyto:  

 1. Zakřížkovat stranu či koalici.   

 2. Zakřížkovat kandidáty napříč stranami v maximálním počtu členů zastupitelstva (například na pražský magistrát je to 65). POZOR! Pokud zakřížkujete menší počet kandidátů, než je členů zastupitelstva, část vašeho hlasu propadá! Pokud zakřížkujete větší počet, váš volební lístek je neplatný!  

 3. Zkombinovat oba postupy. Zakřížkovat “velkým křížkem” stranu + zakřížkovat další kandidáty napříč politickým spektrem. Vámi zvolená strana dostane zbylý podíl vašeho hlasu. Pokud například na pražský magistrát zakřížkujete 5 kandidátů jiných stran, vámi zvolená strana dostane 60/65 vašeho hlasu.

POZOR! Systém ale funguje jinak, než byste čekali! 

JAK NEVOLIT?

 • Zakřížkovat stranu a zakřížkovat kandidáty této strany, které preferujete. Takto funguje kroužkování ve volbách do poslanecké sněmovny, křížkování nikoli, preferenční hlasy se kandidátům nepočítají. Váš hlas pro stranu ale naštěstí nepropadne.  

 • Pokud zakřížkujete alespoň jednoho kandidáta jiné strany, můžete křížkovat i kandidáty vámi zvolené strany, nemá to ale příliš velký význam. Proč? Čtěte dále!  

 • Kandidát k přeskočení potřebuje o 10 % více hlasů, než je průměr strany, což je opravdu vysoký práh. Je velmi obtížné v komunálních volbách skákat a zbavit se lídrů strany je v podstatě nemožné. Pokud totiž křížkujete více kandidátů stany, přidělujete tím zároveň i hlasy straně a zvyšujete její průměr.

 • Pokud křížkujete kandidáty napříč stranami, rozdělujete tím svůj hlas v prvé řadě příslušným stranám, tedy především jejich lídrům.  Křížkovat 65 kandidátů napříč volebním spektrem tedy nemá smysl. To je právě nejvíce matoucí na celém volebním systému, kdy volič, který zodpovědně křížkuje kandidáty, o nichž je přesvědčen, že jsou kvalitní, ve skutečnosti dává hlas někomu úplně jinému.

JAK VOLIT?  

 • VOLTE PEČLIVĚ. Volte stranu, s jejímiž hodnotami souzníte, ale zároveň takovou, jejíž čelní kandidáti jsou bezúhonní (nejsou trestně stíhaní, ani spojováni s dozimetrem či jinými kauzami), drží slovo (neříkají něco jiného před volbami a po nich) a budou schopni sliby realizovat (nejsou to ti, kteří si zastupitelstvo jen odsedí). 

 • KŘÍŽKUJTE UVÁŽLIVĚ. Výše zmíněné může vyvolat dojem, že nemá smysl křížkovat kandidáty. Existuje ale smysluplná možnost: Zakřížkujte stranu + několik málo kandidátů, abyste příliš neoslabili svůj hlas straně. Křížkujte ty kandidáty, kteří by bez toho pravděpodobně skončili pod čarou a kteří zároveň mají šanci získat dostatek preferenčních hlasů.  

 • ZVAŽUJTE ŠANCE. Kdo má šanci získat dostatek preferenčních hlasů? 

 • A) MAGISTRÁT / VELKÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI / MĚSTA – Ti, kdo získali nějaké preferenční hlasy už v minulých volbách, nebo jsou známí (na magistrát se mohou dostat například někteří zastupitelé větší městské části, voliči totiž často křížkují "svoje" lokální kandidáty), nebo jsou často v médiích či je z jiného důvodu šance, že budou mít dostatek hlasů. (V minulých volbách na pražský magistrát bylo potřeba cca 7 000 preferenčních hlasů, neboť průměry stran se pohybovali okolo 70 000.)  

 • B) MALÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI / OBCE – V menších obcích a na menších městských částech mohou stačit nižší stovky preferenčních hlasů ke skákání, křížkování má tedy mnohem větší šanci.  

 • INSPIRUJTE. Máte tip na kandidáta/ku, který vás přesvědčil o svých kvalitách? Řekněte o tom co nejvíce lidem. Svůj tip zveřejněte i s důvody, proč ho/jí preferujete. Bude tak mnohem větší šance, že dosáhne potřebných 10 % nad průměr strany.  

KOHO VOLIT?

 • Pomoci v rozhodování může volební kalkulačka, kterou připravuje sdružení Koho volit. Arnika pomáhala s přípravou otázek pro Prahu, více o pražských magistrátních volbách zde>>> 

 • Prolistujte si volební programy.  

 • A RADA ARNIKY NA ZÁVĚR – Neřiďte se jen volební kalkulačkou a volebními programy, papír snese cokoli a sliby politiků... Znáte to. Zamyslete se nad tím, koho volíte – projděte si pečlivě kandidáty a především lídry vámi zvolené strany.

 

 náš slogan ACF slogan 1

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe