#Liberec spalovna

Spalovna trvá na prodeji popílků s dioxiny na stavby

Používání směsi popílku se struskou na stavby, měření dioxinů a to, zda je spalovna zařízením, které odpady využívá anebo naopak odstraňuje – to byla hlavní témata jednání o...

Bavorská firma si chce dovoz odpadů do Liberce vymoci soudně

Soud rozhodne spor o tom, zda se do liberecké spalovny bude vozit zahraniční odpad či nikoli. Německá firma Münchner Recycling, která požádala o povolení dovážet odpad do...

Vejce z Liberce a Ústí propadla v testu

Testy provádělo sdružení Arnika v rámci celosvětového průzkumu Jak uvedl deník Právo, dvanáctka vajec od slepic z domácího chovu v Liberci, laboratorně prověřená letos v březnu,...

Výsledky petiční akce v Liberci a komentář k neúplným informacím provozovatele spalovny

Petiční akce „Budoucnost bez jedů II“ v Liberci proběhla velice dobře. Během dvakrát tří hodin zde dobrovolníci Arniky nasbírali 332 podpisy. Petici podpořili také náměstkyně...

Spalovna prodávala popílek bez povolení

Více než rok prodávala liberecká spalovna směs popílku se struskou, aniž by na to měla povolení. O něj přišla před více než rokem. „Nevěděli jsme o tom, nikdo nás o tom...

Fotografie z míst na Frýdlantsku, kde končí toxická směs ze spalovny v Liberci

Na stránkách věnovaných spalovně komunálních odpadů v Liberci jsme připravili fotogalerii z míst na Frýdlantsku, na kterých jsme našli směs popílku a strusky ( zde ). Kromě nyní...

Rok 2006 bude pro životní prostředí důležitým rokem

V roce 2006 očekáváme řadu událostí a diskusí, které nepochybně ovlivní i ochranu životního prostředí či přímo jeho stav. Určitě bude pokračovat začatá diskuse o ekologické dani,...

Největší znečišťovatelé za rok 2005 v Libereckém kraji

Největší znečišťovatelé za rok 2005 v Libereckém kraji

Teplárna Liberec představuje z průmyslových a zemědělských provozů v Libereckém kraji největší zátěž ovzduší skleníkovými plyny a látkami způsobujícími vznik kyselých dešťů. V...

Zákaz dovozu odpadů z Německa do liberecké spalovny trvá

Městský soud v Praze potvrdil, že rozhodnutí ministra životního prostředí nepovolit dovoz komunálních odpadů do liberecké spalovny bylo správné. Podle tiskové zprávy ministerstva...

Zachovat dostupnost informací o toxických látkách pomohlo šest zastupitelů z Libereckého kraje

Ještě před rokem hrozilo, že lidé z 21 měst a obcí Libereckého kraje přijdou o důležité informace ohledně množství chemických látek vypouštěných konkrétními průmyslovými podniky...

Při požáru v liberecké spalovně mohly do ovzduší unikat dioxiny

V důsledku zahoření odpadu ve sběrné jímce spalovny Termizo v Liberci došlo k rozsáhlému požáru, který požárníci likvidovali několik hodin. Požár začal v sobotu 18. dubna zhruba...

Liberecká spalovna spustila dioxinový filtr

Jak uvedla MF Dnes, liberecká spalovna komunálních odpadů začala po čtyřech letech provozu plnit normy platné v Evropské unii. Spustila nový filtr, díky kterému emise škodlivých...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe