Odpadový Oskar

Odpadovy Oskar.

9. ročník soutěže

Odpadový Oskar je soutěž, jejímž cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. V 9. ročníku budou hodnoceny data za rok 2022. Podmínku produkce do 150 kg jsme pro soutěž stanovili, protože této hodnoty již dnes dosahuje řada zemí. Podrobnosti naleznete na našich stránkách Odpady v číslech.

Obce jsou hodnoceny v těchto kategoriích:

V první skupině bude pořadí obcí stanoveno na základě absolutní hodnoty prokázané produkce směsného komunálního odpadu, přičemž bude vzata v úvahu i velikost obce (obce do 1000 obyvatel, obce od 1001 do 5000 obyvatel, obce nad 5001 obyvatel). Toto hodnocení proběhne i na úrovni krajů (pokud budou k dispozici potřebná data).

Ve druhé skupině budou na celorepublikové úrovni hodnoceny příklady dobré praxe. Obce s produkcí směsných komunálních odpadů pod 150 kg/ob/rok, které mají vysokou úroveň recyklace a dobře motivují a komunikují s veřejností či jinak mohou být příkladem pro ostatní. Oceněny mohou být i zajímavé nápady.

Proč soutěž pořádáme

Česká republika v současnosti produkuje výrazně více zbytkových komunálních odpadů oproti průměru EU (asi o 70 kg/ob/rok). V důsledku toho více odpadu skládkujeme. Přestože vykazujeme vysokou úroveň třídění obalů, celkovou úroveň recyklace máme nižší (pod průměrem EU).

Specifikem ČR je, že správa v oblasti odpadů byla přenesena na obce (jinde jsou to větší celky). Po obcích proto i nová legislativa požaduje, aby v letech 2025, 2030 a 2035 dosáhli určité míry třídění. V roce 2025 mají obce povinnost vytřídit 60 % komunálních odpadů (v roce 2020 to bylo cca 40 %). Aby tohoto cíle bylo dosaženo, je třeba změnit nastavení systému nakládání s odpady v cca 80 % obcí.

Produkci směsného odpadu lze snížit. Dokazují to výsledky mnoha obcí i rozbory popelnic. Lidé v malých obcích jsou schopni produkovat i méně než 50 kg směsného odpadu na 1 obyvatele a rok. Ve větších městech (nad 5000 obyvatel) se nejlepší výsledky pohybují kolem 100 kg. Úspěšné obce také dnes vytřídí více než 50 % svých odpadů k dalšímu využití - viz příklady dobré praxe.

Návody, jak snižovat celkovou produkci odpadů a produkci směsného odpadu v obcích a městech, lze nalézt v našich publikacích (volně ke stažení). Příklady obcí, které již dnes vytřídí 60 % komunálních odpadu v této publikace (volně ke stažení).

Výsledky 8. ročníku soutěže


Obce s nejnižší produkcí odpadů v roce 2021 a oceněný příklad dobré praxe

Bílá Voda (24,2 kg/ob) patří dlouhodobě mezi obce s velmi nízkou produkcí směsného odpadu. K výraznému poklesu produkce směsného odpadu zde došlo v roce 2021 po zavedení systému door to door (svoz tříděných složek od domu). V roce 2021 bylo v této obci vyvezeno pouhých 600 popelnic. Domácnosti zde tedy potřebují cca 0,52 litru popelnice za den. To je asi 8x méně než je běžně považováno za standard.

Chvalšiny (38,7 kg/ob) dlouhodobě motivují domácnosti ke snižování produkce směsného odpadu a ta jak finančně, tak velmi pohodlným systém odpadového hospodářství. Po přijetí nové legislativy jsou Chvalšiny možná jediná obec v ČR, která zavedla poplatek podle objemu vyprodukovaného odpadu (umožňuje zpoplatnit objemný odpad). Chvalšiny již dříve byly oceněny jako příklad dobré praxe v kategorii II. Pokud jde o produkci odpadů, průměrný obyvatel potřebuje vyvézt 3 stodvacetilitrové popelnice za rok (cca 1 litr/ob/den).

I město Fulnek (101,3 kg/ob) dlouhodobě uplatňuje platbu za odpady podle objemu přistavených nádob. Díky motivaci i dlouhodobé práci na odpadovém hospodářství opakovaně dosahuje nejnižší produkce směsného odpadu ze všech sídel nad 5000 obyvatel ČR. Fulnek byl již dříve oceněn za svůj přístup jako příklad dobré praxe v kategorii II.

Buštěhrad je příkladem města, který během posledních 10 let, cíleně redukovalo produkci směsných odpadů a navyšovalo úroveň třídění. Město své odpadové hospodářství trvale rozvíjí. V současnosti například testuje vážení odpadu u každého domu.

Tiskové zprávy s výsledky pro ČR a jednotlivé kraje

TZ ČR (soubor pdf) a její příloha - tabulka s pořadím všech obcí (příloha)
TZ Jihočeský kraj (soubor pdf)
TZ Jihomoravský kraj (soubor pdf)
TZ Královéhradecký kraj (soubor pdf)
TZ Karlovarský kraj (soubor pdf)
TZ Liberecký kraj (soubor pdf)
TZ Moravskoslezský kraj (soubor pdf)
TZ Olomoucký kraj (soubor pdf)
TZ Pardubický kraj (soubor pdf)
TZ Plzeňský kraj (soubor pdf)
TZ Ústecký kraj (soubor pdf)
TZ Středočeský kraj (soubor pdf)
TZ Kraj Vysočina (soubor pdf)
TZ Zlínský kraj (soubor pdf)

8. ročník soutěže Odpadový Oskar se uskutečnil v rámci projektu „Odpadové hospodářství obcí – příklady dobré praxe“, který byl v roce 2022 podpořen Ministerstvem životního prostředí. Výsledky nemusí vyjadřovat stanovisko dárce. Děkujeme též za spolupráci a podporu Olomouckému a Moravskoslezskému kraji.

Kontakt na koordinátora soutěže

Ing. Milan Havel, mobil: 731 256 691, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena