#Spolana

Greenpeace a Arnika: Spolana musí zabezpečit a dekontaminovat celou zamořenou oblast

Arnika a Greenpeace dnes zaslaly výsledky rozborů zamoření areálu Spolany rtutí ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi a řediteli České inspekce životního prostředí Petru...

Arnika žádá vyšetření výbuchu ve Spolaně

Ekologické sdružení Arnika dnes požádalo generálního ředitele Spolany , aby poskytl veřejnosti úplné informace o výbuchu, který 19. června odpoledne zranil dva zaměstnance...

Bývalí zaměstnanci Spolany mají v krvi jedenáctkrát více dioxinů než průměrná populace České republi

Jedenáctkrát vyšší koncentraci dioxinů než u průměrné populace naměřili vědci u bývalých zaměstnanců Spolany Neratovice. V případě nejnebezpečnějšího dioxinu vůbec (2,3,7,8...

Zůstane Spolana na „věčné” časy zamořena rtutí?

Ekologické sdružení ARNIKA se obává, že Spolana Neratovice se rozhodla ponechat svůj areál na břehu Labe zamořen toxickou rtutí „navždy”. Předložila totiž Ministerstvu životního...

Policie rozhodla: Kritika PVC není trestným činem

Evropská unie připravuje legislativní kroky k omezení výroby a spotřeby PVC jako látky problematické pro životní prostředí jeho výrobci se brání všemi možnými způsoby včetně...

Arnika vyzvala Spolanu, aby řekla, kdy přestane znečišťovat prostředí rtutí

Sdružení Arnika dnes vyzvalo ředitele Spolany Neratovice Ing. Miroslava Kulihu, aby jeho podnik přestal vyrábět chlor s použitím rtuti. Jedná se totiž o velmi toxickou látku (1),...

Komentář Arniky k dnešnímu vyjádření Spolany

Na dnešní tiskové konferenci Spolana potvrdila netěsnost kanalizace ve svém areálu, na kterou již dříve a to několikráte nevládní organizace upozorňovaly.

Zpráva o toxických látkách v krvi obyvatel z okolí Spolany

Studie o výsledcích rozborů krve z okolí Spolany Neratovice zveřejněná dnes hlavním hygienikem ČR není ničím jiným nežli srovnáním zátěže u populace ze dvou míst postižených...

Bývalí zaměstnanci Spolany mají v krvi jedenáctkrát více dioxinů než průměrná populace České republi

Jedenáctkrát vyšší koncentraci dioxinů než u průměrné populace naměřili vědci u bývalých zaměstnanců Spolany Neratovice. V případě nejnebezpečnějšího dioxinu vůbec (2,3,7,8...

Arnika vyzvala ministry, aby obnovili limit pro úniky rtuti

Sdružení Arnika se otevřeným dopisem (1) obrátilo na ministra životního prostředí Ing. Petra Jana Kalaše, ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka, MBA a hlavního hygienika...

První výsledky rozborů ze Spolany

První výsledky vzorků vody odebraných při povodních v okolí areálu Spolany v Neratovicích na Mělnicku neprokázaly podle České inspekce životního prostředí vážné ohrožení zdraví a...

Zatím je těžké odhadovat, kde se usadí záplavou uvolněné jedy

Do vody se v zaplavených částech České republiky dostaly jedovaté látky, jejichž množství není dosud přesně určeno.

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena