Neúcta k zákonům, neúcta k faktům

Zastánci jezů tvrdí, že ministerstvo životního prostředí rozhoduje pod tlakem ekologických iniciativ. Sami však za rozhodnutí, které se jim nehodí, vyhrožují ministerstvu po...

Nádrž v Nových Heřmínovech: velká a zbytečná

Přitom dodnes neexistuje analýza povodňových škod z hlediska jejich příčin (nevybagrovaná koryta, nefunkční varovný systém, zdevastované lesy apod.), takže pokud chce stát...

Nové Heřminovy a povodňová ochrana na řece Opavě

Protože celé území této části řeky Opavy, zvláště od zmíněného profilu přehradní hráze až po soutok s řekou Moravicí v Opavě a dále řekou Odrou v Ostravě Třebovicích, je sužováno...

Zrušme ministerstvo tak jako v Rusku!

Rozhodnutí ministerstva vyvolalo nesmírně arogantní reakce jak některých severočeských politiků, tak ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga. Jeho výroky nabyly rozměru...

Hra o vodní díla na Labi

Hra o vodní díla na Labi

V listopadu minulého roku se konalo v Ústí nad Labem veřejné projednání posudku dokumentace o vlivu vodních děl Malé Březno a Prostřední Žleb na Labi na životní prostředí. Nešlo...

Vytunelovat Státní fond dopravní infrastruktury? Jak snadné!

Tento projekt vznikl již před desítkami let a předpokládal výstavbu nákladných energeticko-plavebních stupňů, které by z větší části hradila energetika a z menší části i doprava,...

Hra o vodní díla na Labi

Hra o vodní díla na Labi

V daném případě je však problém hlubší, než jednání naznačilo. Investor (Ředitelství vodních cest ČR) totiž předložil k posouzení „kompromisní“ variantu podle „zadání 99“, neboť...

Perzistentní organické látky na Ostravsku z perspektivy roku 2001

Ostravská aglomerace patří z hlediska zatížení prostředí toxickými látkami mezi kritické regiony České republiky. Není tomu jinak ani z hlediska zatížení extrémně nebezpečnými...

Přehrada v Nových Heřminovech nespasí ani Krnov

Na konferenci dostali příležitost promluvit odborníci, na které se na konferencích pořádaných úředníky v Krnově nějak pozapomnělo - asi proto, že prosazují i jiná, než ryze...

Lisovna ESSA Czech na Hodově – jaká je skutečnost, kdo nám lže

Jaká je tedy skutečnost? Ve skutečnosti na tomto místě nikdy žádná lisovna být neměla, podle územního plánu tady měly být pouze malé nerušící provozovny. Dále nebylo provedeno...

Rozhodněme místo řečí

Téměř celá polovina miliardových škod okresu Bruntál připadá právě na naše město. Vedení samosprávy Krnova zorganizovalo v červnu 1999 konferenci o ochraně území ohrožovaného...

Působení dioxinů na lidský organismus ovlivňuje pohlaví dětí

Studie zveřejněná v lékařském časopise Lancet ukázala, že působení dioxinů ovlivňuje poměr pohlaví narozených dětí. Zdá se, že dokonce i velmi malé množství dioxinů má...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe