V Praze se bude diskutovat o likvidaci jedů

Zhruba pětadvacet odborníků z celého světa přijede do Prahy jednat o možnostech likvidace nejtoxičtějších látek světa, takzvaných perzistentních organických látek - POPs...

Schválená Politika územního rozvoje – jeden kompromis zakrývá další nedostatky

"Odborníci se shodli na tom, že by došlo k závažnému poškození cenných lokalit, proto MŽP vydalo k dokumentaci zamítavé stanovisko. Pro každý záměr, který by měl negativní vliv...

Seminář bude hledat odpovědi na problémy Liberecka i Evropy

Naplňování Stockholmské úmluvy či nespalovací metody nakládání se zdravotnickými odpady – to budou hlavní témata pracovního semináře Evropské pracovní skupiny mezinárodní sítě...

Kdy Spolana spočítá chlór?

Spolana Neratovice neví, jaké množství toxického chloru se nachází v jejích provozech. Vyplývá to z posudku bezpečnostní zprávy Spolany, který pro Arniku zpracoval nezávislý...

Spolana odmítla kompromis ve sporu se školkami Knížecí Dvůr

Z podnětu sdružení Arnika proběhla koncem listopadu na Ministerstvu životního prostředí ČR schůzka, na níž generální ředitel Spolany přislíbil, že jeho podnik uhradí zemědělcům a...

Náměstek hejtmana: průmyslovým podnikům podmínky zmírňovat nebudeme

Toto uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Miroslav Novák v odpovědi (1) na otevřený dopis, který hejtmanovi Palasovi zaslalo sdružení Arnika...

Spuštěním výroby PVC ignorují Spolana a Unipetrol výzvy veřejnosti i apel ministra Ambrozka

Spolana Neratovice , která dnes obnovuje výrobu PVC a chlorové chemie, ignoruje výzvy k projednání způsobu zabezpečení proti možným únikům toxických látek do prostředí s...

Arnika není spokojena se zabezpečením Spolany

Sdružení Arnika dnes dopoledne uspořádalo malý smuteční obřad před hlavním vchodem do Spolany Neratovice . Tam skončil pohřební průvod, v jehož závěru členové Arniky sňali víko...

Vyfoťte toxické látky okolo vás

V posledním kole fotosoutěže „Chemická bezpečnost občanů Evropy“ vám ponecháváme prostor pro fantazii. Vyfoťte to, co si představujete pod pojmem „toxické látky okolo nás“. Možná...

Ve Spolchemii už nehoří - co následky?

Požár, při němž shořel v ústecké chemičce provoz výroby umělých pryskyřic označovaný jako UP2, zdolali hasiči nad ránem. Podle zpráv nebyl nikdo zraněn ani evakuován. "Velkým...

Požár ve Spolchemii, před týdnem únik chloru

Ve Spolchemii v Ústí nad Labem propukl včera ve výrobě pryskyřic po 21. hodině mohutný požár. Ve městě byl později vyhlášen třetí, nejvyšší stupeň chemického nebezpečí. "Zplodiny...

Pěstitelé stromků žalují Spolanu

Z článku ve středočeské příloze MF Dnes : Zemědělci se soudí se Spolanou kvůli odškodnění za zničené rostliny únikem chloru. Ovšem ani soud jim zatím nevymohl žádné peníze. Mnozí...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe