#Liberec spalovna

Požáry a havárie v souvislosti se spalováním odpadů v ČR

Požáry a havárie v souvislosti se spalováním odpadů v ČR

Tento článek shrnuje hrubý výčet havárií a požárů ve spalovnách odpadů v České republice. Při většině požárů ve spalovnách lze očekávat, že dochází k únikům nebezpečných dioxinů...

Spalovna odpadů v Liberci

Spalovna odpadů v Liberci

Spalovnu komunálních odpadů v Liberci o celkové roční kapacitě přes sto tisíc tun odpadů provozuje akciová společnost Termizo, jejímž většinovým vlastníkem je PPF. Do plného...

Integrovaný registr znečišťování motivuje podniky ke snižování emisí

Již po páté byly včera zveřejněny údaje v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) (1), který poskytuje informace o vybraných chemických látkách vypuštěných do životního...

Registr upozornil na největší znečišťovatele Liberecka - pro rok 2008 v něm chybí spalovna Termizo

Mezi největší znečišťovatele Liberecka v roce 2008 patřily průmyslové a zemědělské podniky, teplárenské provozy i čistírna odpadních vod. Naopak tentokrát v žebříčcích nefiguruje...

Poslanec Libereckého kraje je proti právu na informace o toxických látkách

Při projednávání zákona o integrované prevenci znečištění na úterním jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl integrovaný registr znečišťování podroben dalšímu ostrému útoku...

Liberecká spalovna chce prodávat zamořený produkt

Směs strusky s popílkem zamořenou silně toxickými dioxiny chce provozovatel liberecké spalovny, firma Termizo, prodávat jako stavební materiál. Hrozí nebezpečí, že jedovaté látky...

Po spuštění spalovny se zdvojnásobily koncentrace dioxinů v ovzduší Liberce

Více než dvojnásobně vzrostly koncentrace toxických dioxinů v ovzduší Liberce poté, co ve městě společnost Termizo spustila provoz spalovny komunálních odpadů (1). Dokládají to...

Desítky spaloven musí v lednu vyhasnout

Poslanci ODS zlegalizovali kontaminaci ovzduší velmi toxickými dioxiny na další dva roky. Do zákona o ochraně ovzduší se jim totiž podařilo vpašovat tzv. „plán snižování emisí“,...

Česko je nejzamořenější zemí PCB v Evropě

Česká republika je silně zamořena polychlorovanými bifenyly. Koncentrace této toxické látky v mléce českých a slovenských matek jsou nejvyšší v Evropě. Potvrdil to profesor...

Liberecká spalovna vyhrožuje žalobou, místo aby si pořídila dioxinový filtr

Společnost Termizo, která v Liberci provozuje spalovnu odpadů začala vyhrožovat žalobou sdružení Arnika. V dopise Termizo Arniku vyzývá ke smírnému řešení. To spalovnáři spatřují...

Akcí v Liberci Arnika oslavila Celosvětový den alternativ ke spalovnám

Akcí v Liberci Arnika oslavila Celosvětový den alternativ ke spalovnám

Ve třech městech České republiky Arnika dnes pořádala happeningy a protestní akce, aby se tak připojila k Celosvětovému dni alternativ ke spalovnám, který mezinárodní síť GAIA...

Toxické látky nekontrolovaně putují po republice - Ministerstvo životního prostředí to příliš nezají

Toxické látky nekontrolovaně putují po republice - Ministerstvo životního prostředí to příliš nezají

V České republice se budou objevovat další a další místa silně kontaminovaná látkami jako dioxiny (1), polychlorované bifenyly (2) či hexachlorbenzen (3). V podstatě bez nějaké...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe