#Liberec spalovna

Přehled akcí „60 dní pro čistou zemi, vzduch a vodu“

Akcí před Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zahájila Arnika 15. května „60 dní pro čistou zemi, vzduch a vodu“. Cílem této série akcí je prosazení dostatečně širokého seznamu...

Rozhovor s ředitelem spalovny

Vzhledem k jeho značné ilustrativnosti zde uvádíme rozhovor s ředitelem liberecké spalovny komunálního odpadu , Ing. Pavlem Bernátem, jak jej 15. 2. 2005 přinesla MF Dnes .

Materiál ze spalovny není toxický

Materiál ze spalovny není toxický

"Je prokazatelné, že materiál z liberecké spalovny Termizo není ani odpadem, a není toxický. Několik slov k poslední aktivitě sdružení Arnika," začíná článek ředitele liberecké...

Dioxiny ve zbytcích ze spalovny a  jiná (ne)podložená obvinění

Dioxiny ve zbytcích ze spalovny a jiná (ne)podložená obvinění

"Ředitel spalovny Termizo Pavel Bernát ve svém příspěvku do diskuse v MF Dnes prohlašuje, že směs strusky s popílkem, kterou produkují, není ani odpadem ani toxická. Stěžuje si...

Proč by nás i Vás měla zajímat Stockholmská úmluva

Proč by nás i Vás měla zajímat Stockholmská úmluva

Žijeme-li svůj každodenní život, zákony nás většinou začnou zajímat až v momentě, kdy se nás bezprostředně dotýkají. Mezinárodní úmluvy jsou na tom ještě hůře, většinou se nám...

Stockholmská úmluva a kraje

Stockholmská úmluva a kraje

Žijeme v době, kdy se znečištění toxickými látkami nevyhýbá ani tak panenským oblastem jako jsou severní a jižní polární oblast. Přestože v těchto místech nejsou žádné zdroje...

Vláda šla na ruku průmyslu: umožnila mu nadále tajit některé informace o toxických látkách

Žádné toxické látky z našeho podniku neunikly, nejde o žádnou ekologickou havárii, jen o pár žlutých květáků… Podobnými výroky se při loňských povodních snažila Spolana...

Přehled schválených plánů snižování emisí spaloven odpadů a jejich regulérnosti

Přehled schválených plánů snižování emisí spaloven odpadů a jejich regulérnosti

V tomto příspěvku zveřejnění tabulka podává přehled o schválených plánech snižování emisí pro spalovny odpadů v České republice. U těch označených kříkem bez otazníků neproběhlo...

Spalovna Termizo Liberec leží v sousedství obytných domů

Spalovna Termizo Liberec leží v sousedství obytných domů

{gallery}../soubory/obrazky/fotogalerie/2005-02-15_Spalovna_Termizo_Liberec{/gallery}

Zprávy o místech kontaminovaných perzistentními organickými látkami

Zprávy o místech kontaminovaných perzistentními organickými látkami

Na světě je hodně míst, která jsou zatížena vysoce nebezpečnými perzistentními organickými látkami tzv. POPs. Jedná se o látky, které dlouho přetrvávají v životním prostředí a...

Desítky spaloven by mohly být zavřeny

Desítky spaloven by mohly být zavřeny

Desítky spaloven odpadů by mohly být přechodně uzavřeny, kdyby se občané odvolali proti jejich tzv. „plánům snižování emisí“. Krajské úřady totiž nezveřejnily včas na internetu...

Spalovna komunálního odpadu v Liberci - významný zdroj POPs

Spalovna komunálního odpadu v Liberci - významný zdroj POPs

Studie shrnuje informace o perzistentních organických látkách vypouštěných spalovnou v Liberci od jejího vzniku. Je to aktualizovaná česká verze starší studie zpracované v roce...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe