Revitalizace

Revitalizace vodních toků a niv

Zhruba od poloviny minulého století začal člověk ve velkém upravovat vodní toky a krajinu kolem nich. Řeky a potoky byly narovnány, zúženy, prohloubeny a zkráceny, mokřady vysušovány. Nejčastějším motivem bylo získání a odvodnění pozemků pro zemědělskou činnost a lokální protipovodňová ochrana, u velkých řek také zlepšování jejich splavnosti.

Dnes ovšem zažíváme řadu nechtěných negativních důsledků této činnosti. Narovnaná a prohloubená koryta vodních toků rychle odvádějí vodu z krajina, která ztrácí schopnost tlumit povodně a zmírňovat sucho. Zásadně poklesla biologická rozmanitost říční krajiny, snížila se její samočistící schopnost. Téměř zanikl malý vodní oběh (kdy voda odpařená z vodních ploch zase spadne ve stejném regionu v podobě srážek), který přispíval k regulaci mikroklimatu.

Stále častěji se proto pokoušíme o revitalizace, tedy návrat říční krajiny do podoby bližší přirozeným vodním tokům. Arnika podporuje revitalizace od svého počátku různými formami – osvětou, ekovýchovou, podporou drobných revitalizačních zásahů a projektů. 

V minulosti to byly například projekty „Patroni potoků“, podíleli jsme se na přípravě projektu revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potůčku v Čehovicích, vydali jsme přehled úspěšných revitalizačních projektů v ČR i v zahraničí, a v rámci poradenství řešíme konkrétní problémy řek, zejména ve městech. 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě