Hlavní kancelář

Martin Skalský

Předseda Arniky, vedoucí Centra pro podporu občanů, odborník na zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů

David Palán

Vedoucí centrální kanceláře a koordinátor dobrovolníků

Bc. Martin Zelinka

PR odborník pro zahraniční aktivity

Kamil Repeš

E-shop, sociální sítě, vedoucí kampaně Řeky bez jedů

Centrum pro podporu občanů

Mgr. Mariana Krivánková

vedoucí kanceláře Centra pro podporu občanů

RNDr. Marcela Klemensová

Vedoucí kampaně Zachraňme stromy, koordinátorka kampaně Poodří žije, odbornice na ochranu stromů v krajině

Bc. Markéta Kolatková

Odbornice kampaně Zachraňme stromy

Ing. Denisa Hronová

Koordinátorka akcí pro veřejnost (Alej roku a Tour de aleje)

Ing. Vlastimil Karlík

Odborník kampaně Poodří žije a mezinárodních projektů

Mgr. Václav Orcígr

Vedoucí kampaně Praha - město pro život

Mgr. Michaela Babišová

Koordinátorka projektů v kampani Praha - město pro život

Ing. arch. Anna Vinklárková

Odbornice kampaně Praha – město pro život

Mgr. Valentýna Heřmánková

Odbornice kampaně Praha – město pro život

Martina Valášková

Asistentka kampaní Poodří žije a Zachraňme stromy, odbornice kampaně Praha - město pro život

Bc. Marie Dostálová

Koordinátorka projektu Za živé řeky

Bc. Adam Losík

Koordinátor projektu Za živé řeky

Mgr. Zuzana Vachůnová

Koordinátorka zahraničních projektů

Ing. Marcela Černochová

Koordinátorka zahraničních projektů

Ing. Pavel Pinkava

Koordinátor zahraničních projektů

Toxické látky a odpady

Lenka Petrlíková Mašková

Finanční a personální manažerka programu Toxické látky a odpady

RNDr. Jindřich Petrlík

Programový vedoucí programu Toxické látky a odpady, odborník na toxické látky v odpadech a v životním prostředí

Bc. Kristína Žulkovská

Asistentka programu Toxické látky a odpady

Bc. Barbora Skořepová

Asistentka programu Toxické látky a odpady

Mgr. Karolína Brabcová

Vedoucí kampaní za zákaz toxických látek ve spotřebním zboží, koordinátorka Scan4Chem, odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží

Mgr. Jitka Straková

Odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží a v odpadech, poradkyně pro IPEN

Ing. Nikola Jelínek

Odbornice na toxické látky v životním prostředí

Mgr. Jan Šamánek

Fundraiser a koordinátor sítě IPEN pro střední, východní a západní Evropu

Ing. Milan Havel

Odborník na odpadovou problematiku, koordinátor soutěže Odpadový Oskar

Tereza Kovalčíková

Koordinátorka projektu zaměřeného na prevenci vzniku odpadů v Praze

Bc. Sarah Ožanová

Vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj! a koordinátorka projektů

Ing. Miroslava Jopková

Koordinátorka mezinárodního projektu v Thajsku, odbornice na odpadovou problematiku

Ing. Valeriya Grechko

Koordinátorka mezinárodního projektu v Arménii a Indonésii

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě