Ochrana řek

riversProtože ani voda nezná hranice, také v našich partnerských zemích stejně jako v České republice pomáháme s ochranou řek a vodních zdrojů - snažíme se zachovávat jejich divoký a přírodní ráz a namísto výstavby vodních elektráren a přehrad či jejich znečišťování průmyslem a chemickými látkami je uchovat čisté a krásné pro užitek a potěchu současných i budoucích generací. 

V Bosně a Hercegovině  spolupracujeme s místními občanskými iniciativami, které se staví na odpor proti masivní výstavbě vodních elektráren na posledních opravdu divokých a přírodních evropských řekách. A prostřednictvím iniciativy Obce bez přehrad pomáháme obcím vrátit občanům právo spolupodílet se na rozhodování o těchto výstavbách.

O vodní zdroje pečujeme i v Moldavsku, kde s našimi partnery bojujeme proti bleskovým povodním i suchům a jejich následkům, organizujeme výsadby stromů, sdílíme praktické tipy a zkušenosti s rámcovou směrnicí o vodě i managementem vodních zdrojů obecně a usilujeme o přibližování moldavské legislativy k normám EU.

Věnujeme se také otázkám průmyslového znečištění vody toxickými látkami a chemikáliemi, např. v Thajsku či v Arménii, a to včetně vzorkovacích misí a odborných analýz. Téma péče o kvalitu vod a stav řek se promítá také do našeho programu malých grantů, díky němuž mohou místní iniciativy z Bosny a Hercegoviny realizovat své projekty zaměřené na ochranu řek na regionální úrovni.

Za živé řeky

Přirozené, živé řeky bráníme napříč Evropou. Naší kampaní Za živé řeky oponujeme nebezpečným projektům jejich další kanalizace, pomáháme lidem chránit a pečovat o jejich vodní toky, podporujeme obnovu přírodního charakteru řek a propagujeme udržitelné způsoby hospodaření v říční krajině. Cílem mezinárodní kampaně je zastavit předražený a ničivý projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe, zabránit kanalizaci posledního přírodě blízkého úseku Labe, ochránit přírodní klenoty balkánských divokých řek a podporovat místní obyvatele v péči o řeky v Moldavsku. Více si přečtěte zde.

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.