Participativní bydlení

DSC 4558 scaled

Od roku 2021 se podílíme na aplikovaném výzkumném projektu „Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR“, který financuje Technologická agentura ČR. Ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Masarykovy univerzity, Sociologickým ústavem AV ČR, Fakultou architektury Českého vysokého učení technického a Technickou univerzitou v Liberci se věnujeme takovým formám bydlení, ve kterých dochází k určité míře demokratické kontroly nad vznikem a správou – mezi ně mohou patřit družstevní projekty, co-housingy, baugruppen, ale také participativní obecní bytové projekty, a další. Výzkum realizujeme ve spolupráci se šesti českými městy a obcemi, které mají o vznik participativních forem bydlení zájem. Cílem projektu je konceptualizovat a definovat participativní bydlení pro ČR, zmapovat dobrou praxi a možnosti její implementace v českém prostředí, ve spolupráci s obcemi rozsáhlý výzkum aktérů bydlení, a také příprava podmínek pro realizaci konkrétních projektů.

Konceptualizaci jsme pro odborné publikum shrnuli v čísle 2/2023 Sociologického časopisu „Za krizí bydlení: kontexty, koncepty, konverzace a kritika“. Pro obce a zájemce o participativní bydlení připravujeme metodiku a manuál, ve kterých vycházíme z našich zjištění, a které dále podpoří možnosti tvorby alternativ v bydlení. Díky tomu projekt nezůstává pouze ve výzkumné teoretické rovině, ale aktivně podporuje proces zdostupnění bydlení v ČR. Navazujeme na naše aktivity a kampaně v oblasti nedostupného bydlení, která je úzce provázaná s řadou kauz, kterým se věnujeme, a utváří zásadní součást veřejné diskuze a způsobů argumentace.

Projekt má samostatný web s podrobnějšími informacemi a konkrétními výstupy:

participativní bydleniwww.participativni bydleni.cz

 

 

TACR logo

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě