Metropolitní plán

Návrh nového Metropolitního plánu byl poprvé veřejnosti představen v roce 2018 v rámci společného jednání, během něhož podávala veřejnost připomínky, a svá stanoviska uplatnila také ministerstva a úřady. Do roku 2022 probíhalo jejich vypořádání.

Představení aktualizovaného návrhu městským částem a veřejnosti, začne 26. 4. 2022. Metropolitní plán bude vystaven v Centru architektury a městského plánování do konce června. Do stejného termínu se bude moct k nejnovější verzi vyjadřovat široká veřejnost a podávat připomínky a námitky, tzn. dva měsíce. Online bude možné podávat připomínky pomocí Portál Pražana (portalprazana.cz).

Arnika stejně jako v roce 2018 připraví vzorové připomínky, které zveřejníme na webu.

Metropolitní plán ovlivní na desítky let podobu Prahy a život jejích obyvatel.

Zajímá vás co je Metropolitní plán a jak náš život ovlivní, jaké aspekty považujeme za problematické nebo jaký je aktuální harmonogram příprav, jste tu správně.

uvodnifotka 1

Praha má jako každé jiné město nebo obec svůj územní plán. Metropolitní plán je jen "krycí název" pro nový územní plán metropole, který se aktuálně připravuje. Metropolitní plán by měl splňovat všechny podmínky, které jsou kladené na obyčejný územní plán. Zastupitelé mohou schválit jen takový plán, o kterém si budou jisti, že je v souladu se zákonem. Měl by vycházet z požadavků ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Namísto toho přišli tvůrci Metropolitního plánu ze vznosnými frázemi a vlastní metodikou. Zdá se, že hlavním cílem připravovaného územního plánu je spíše přizpůsobit člověka a přírodu architektuře, nikoli architekturu člověku a přírodě. Architektura je jediným cílem plánování. Tento přístup je dobře vidět v návrhu Metropolitního plánu a také třeba v tzv. Duchu plánu - základních tezích jeho hlavního autora, architekta Romana Kouckého.

 

Klima a územní plán: vztah adaptačních opatření na změnu klimatu a územního plánu

Publikace si klade za cíl zmapovat možnosti zavádění opatření zmírňujících dopady změn klimatu na životní prostředí i každodenní život obyvatel metropole do nástrojů územního plánování. Tato populárně-naučná publikace rozhodně není schopna obsáhnout problematiku v celé její šíři a hloubce, ale pokouší se nastínit směr a potenciál možného uvažování.

celý článek

Projekt Trigemy na Invalidovně výbor navzdory pravidlům doporučil

Trigema plánuje gigantickou stavbu přímo na stanici metra Invalidovna. Divoce tvarovaná stavba má zahrnout vestibul metra, obchody a služby v parteru a ve vyšších patrech byty. Velká část z nich má však pouhých 20 m2, což je garsonka, ve které se téměř nedá žít. Nabízí se otázka, zda takové byty budou skutečně sloužit bydlení. Výbor územního rozvoje doporučil zastupitelům úpravu územního plánu, která by tento megalomanský projekt umožnila, ke schválení. A to navzdory hlasitému protestu místních i odborníky uznávaným hodnotám sídliště a dokonce navzdory vlastním pravidlům – u jiných změn výbor vyžaduje před jejich schválením uzavření smluv mezi developerem a městem, které by zaručily jednak podobu projektu a jednak finanční příspěvky městu na infrastrukturu. Developer tak pravděpodobně bude mít v tomto případě naprosto volné ruce.

 

celý článek

Otevřený dopis k problematické novele zákona o platformách pro krátkodobé ubytování

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje zákonnou regulaci Airbnb. Ta ale problémy nevyřeší a naopak zlegalizuje to, co je dnes nezákonné. Zákon může umožnit nejen provozování stávajících, ale dokonce podpoří vznik dalších ubytovacích kapacit na úkor trvalého bydlení, což je v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády i potřebami občanů v době současné bytové a energetické krize. Společně s dalšími spolky a organizacemi proto v otevřeném dopise vyzýváme vládu, aby návrh zákona v této podobě odmítla.

celý článek

MMR připravuje regulaci Airbnb, ta ale problémy neřeší.

 Ministerstvo připravuje zákonnou regulaci Airbnb. Ta ale problémy nevyřeší a naopak zlegalizuje to, co je dnes nezákonné.

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo návrh novely zákona o cestovním ruchu,(1) která by měla regulovat poskytování ubytovacích služeb v prostorech k tomu neurčených (problematika se zkracuje na Airbnb). Dle poslance Jakuba Michálka, který návrh zákona představil, by měl vyřešit neúnosnou situaci v Praze i jinde. S novým zákonem s celostátní platností, aplikovaným však převážně na centrum Prahy, nesouhlasí ani hlavní město prostřednictvím své Komise pro krátkodobé ubytovací služby. Zákon v předkládané podobě by legalizoval dnes nelegální užití staveb pro bydlení k poskytování ubytovacích služeb.(2) Ve výsledku by tak zákon nejen umožnil provozování stávajících, ale dokonce podpořil vznik dalších ubytovacích kapacit na úkor trvalého bydlení, což je v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády i potřebami občanů v době současné bytové a energetické krize. Organizace a spolky proto v otevřeném dopise vyzývají vládu, aby návrh zákona v této podobě odmítla.

celý článek

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe