Metropolitní plán

Návrh nového Metropolitního plánu byl poprvé veřejnosti představen v roce 2018 v rámci společného jednání, během něhož podávala veřejnost připomínky, a svá stanoviska uplatnila také ministerstva a úřady. Do roku 2022 probíhalo jejich vypořádání.

Představení aktualizovaného návrhu městským částem a veřejnosti, začne 26. 4. 2022. Metropolitní plán bude vystaven v Centru architektury a městského plánování do konce června. Do stejného termínu se bude moct k nejnovější verzi vyjadřovat široká veřejnost a podávat připomínky a námitky, tzn. dva měsíce. Online bude možné podávat připomínky pomocí Portál Pražana (portalprazana.cz).

Arnika stejně jako v roce 2018 připraví vzorové připomínky, které zveřejníme na webu.

Metropolitní plán ovlivní na desítky let podobu Prahy a život jejích obyvatel.

Zajímá vás co je Metropolitní plán a jak náš život ovlivní, jaké aspekty považujeme za problematické nebo jaký je aktuální harmonogram příprav, jste tu správně.

uvodnifotka 1

Praha má jako každé jiné město nebo obec svůj územní plán. Metropolitní plán je jen "krycí název" pro nový územní plán metropole, který se aktuálně připravuje. Metropolitní plán by měl splňovat všechny podmínky, které jsou kladené na obyčejný územní plán. Zastupitelé mohou schválit jen takový plán, o kterém si budou jisti, že je v souladu se zákonem. Měl by vycházet z požadavků ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Namísto toho přišli tvůrci Metropolitního plánu ze vznosnými frázemi a vlastní metodikou. Zdá se, že hlavním cílem připravovaného územního plánu je spíše přizpůsobit člověka a přírodu architektuře, nikoli architekturu člověku a přírodě. Architektura je jediným cílem plánování. Tento přístup je dobře vidět v návrhu Metropolitního plánu a také třeba v tzv. Duchu plánu - základních tezích jeho hlavního autora, architekta Romana Kouckého.

 

Ohlédnutí za večerem Jak můžeme ovlivnit budoucnost Prahy II.?

Druhý diskusní večer z cyklu věnujícímu se novému návrhu Metropolitního plánu měl jasný cíl. Předat veřejnosti konkrétní informace potřebné k tvorbě a podání připomínek a námitek ve veřejném projednání, které probíhá do konce června 2022. 

celý článek

Výstavba obchodního domu na Náměstí Miloše Formana Magistrátu neprošla. Změnit to však může připravovaný Metropolitní plán

Pražané by se měli mít na pozoru. Metropolitní plán, který má veřejnost šanci ovlivnit už jen do 30. 6. 2022 totiž může mimo jiné zmařit jejich velké vítězství nad developery v kauze výstavby obchodního domu na Náměstí Miloše Formana. Ministerstvo místního rozvoje zrušilo stanovisko magistrátního odboru územního rozvoje, které mělo umožnit umístění obchodního domu tzv. Brandstore na konci Pařížské třídy, proti čemuž se zvedla vlna odporu. Odvolali se nejen místní obyvatelé, ale podání k přezkumu podalo sdružení Arnika a poté, kdy byl pověřen Radou hl. m. Prahy, také Institut plánování a rozvoje (IPR), který záměr výstavby zpočátku podporoval.

celý článek

Burza připomínek k Metropolitnímu plánu

Svoláváme pražské spolky i aktivní obyvatele, kteří Metropolitní plán připomínkují či se zajímají o to, co se bude v Praze do budoucna dít, aby přišli na Mariánské náměstí. Pojďme se vzájemně se poradit a poučit, jestli regulativy Metropolitního plánu čteme dobře. Pojďme společně diskutovat o rizicích i přínosech Metropolitního plánu, sbírat podpisy k připomínkám, aby získaly váhu námitek. Společný brainstorming před druhým veřejným projednáním, které bude 23. června, je důležitý. Období do konce června 2022 je totiž zřejmě poslední možností, jak podobu Metropolitního plánu ovlivnit.

celý článek

Praha jedním z nejzelenějších evropských měst nejspíš už dlouho nezůstane. Metropolitní plán ohrožuje městskou zeleň, ignoruje zhoršující se klima

Zveřejněný Metropolitní plán, ke kterému je možné podávat námitky už jen do 30. června, má umožnit velmi hustou zástavbu v celém širším centru Prahy a na většině transformačních lokalit. Nezahrnuje v podstatě žádná adaptační opatření v centru města, které trpí problémem tepelného ostrova; téměř jistě tak dojde ke zhoršení klimatické situace. Umožnit má dokonce výstavbu v části parků či lesoparků, nebo v některé sídlištní zeleni, což se týká například okraje Kunratického lesa u metra Roztyly, trojského údolí,(1) okolí Rokytky ve Vysočanech, Hrdlořezech i Kyjích, okraje centrálního parku na Jižním Městě a mnohých dalších. 

celý článek

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe