Připomínkujeme Metropolitní plán

Metropolitní plán je připravovaný nový územní plán Prahy, který stanoví pravidla pro výstavbu na další desítky let a jediná možnost pro veřejnost ho ovlivnit je nyní. V celé Praze se budou měnit podmínky pro zástavbu, může se stát, že ve vašem okolí bude moci vzniknout vysoká či kapacitní stavba, která například podle platného územního plánu nemůže. Pokud jste se k takové změně nevyjádřili do 30. června 2022, s vysokou pravděpodobností už později nebudete moci. 

 Do 30. 6. bylo možné podat připomínky a námitky k Metropolitnímu plánu. Bylo velmi důležité, aby námitky podalo co nejvíce subjektů a proto jsme ve spolupráci s dobrovolníky uspořádali několikadenní Burzu připomínek na Mariánském náměstí na které jsme pomáhali desítkám subjektů sbírat podpisy pod jejich zmocnění. Děkujeme všem za jejich odhodlání! 
Metropolitní plán jsme připomínkovali i my v Arnice. 

Kompletní znění námitek Arniky ke stažení

Tematické okruhy připomínek:

výšková (de)regulace

(ne)zastavitelnost

(ne)dostupné bydlení

příspěvky developerů(m)

klimatická opatření?

zeleň?

veřejná (ne)vybavenost

město krátkých vzdáleností?

udržitelná doprava?

Klima a Metropolitní plán – posouzení doporučení (autor: Ing. arch. Petrem Klápště)

Metropolitní plán - šance nebo věc k předělání?

25.5. 2022 Metropolitní plán: debata o vlivu plánu na lokality I.
První debata z cyklu v městské knihovně.

Hosté
Anna Vinklárková – Je Metropolitní plán moderním územním plánem pro Prahu 21. století?
Karel Maier – Stabilizace? Charakter lokalit a veřejná vybavenost v Metropolitním plánu.
Ondřej Tošner – Jak číst plán? Jak ho připomínkovat? Návod pro veřejnost.

22. 6. 2022 Metropolitní plán: Jak můžeme ovlivnit budoucnost Prahy? II.
Druhá debata z cyklu v městské knihovně.

Hosté:
Petra Humlíčková – Jak číst plán? Jak ho připomínkovat? Návod pro veřejnost
Petr Klápště – Ochrana klimatu a adaptace na změny klimatu v Metropolitním plánu
Anna Vinklárková – Problematické okruhy a připomínky Arniky

9. 6. 2022 Metropolitní plán: návod k použití

Přednášející: Ing. arch. Anna Vinklárková

 22.4.2022 Pracovní prezentace týmu Petra Hlaváčka pro spolky o principech Metropolitního plánu

Přednášející: Ing. arch. Filip Foglar


logo mhmp B scaled
Projekt "Možnosti implementace adaptačních opatření do nástrojů územního plánování" je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska dárce.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

%MCEPASTEBIN%

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe