Jedy v domácnosti

Ambasadoři bezpečné domácnosti pomáhají odstraňovat škodlivé látky z našich domovů

vcela6

Co si představíte, když se řekne „nebezpečné chemické látky“? Zašlý tovární komplex s rezavým potrubím, ze kterého odkapává podezřelá tekutina jedovatě fosforové barvy? Nebezpečné chemické látky si obvykle spojujeme s těžkým průmyslem a znečištěnými místy v okolí chemických závodů. S mnoha nebezpečnými chemickými látkami se přitom setkáváme tam, kde se cítíme nejbezpečněji – v našich domácnostech. Je to proto, že čisticí prostředky, kosmetika a spotřební zboží obsahují mnoho škodlivých látek, které se uvolňují do okolního prostředí našich domovů. Tak se chemické látky dostávají do našeho těla a životního prostředí, kde někdy způsobují nevratné škody.

Tímto problémem se nyní zabýváme i my v Arnice díky projektu financovanému Evropskou unií.

Staňte se ambasadorem zdravé domácnosti a žijte lépe a bez jedů

Hledáme aktivní dobrovolníky a dobrovolnice, kteří nám pomohou snížit naše vystavení nebezpečným chemickým látkám. Jak? Nejprve projdou školením o škodlivých látkách v domácnosti a získané znalosti poté budou předávat svým přátelům a rodině. Cílem je informovat co nejvíce lidí o tom, které výrobky a látky by měli ze svých domácností odstranit.

Škála škodlivých látek používaných ve věcech, se kterými každý den přicházíme do kontaktu, je obrovská: od látek narušujících hormonální soustavu v kosmetice přes toxické látky v čisticích prostředcích až po miliardy částic mikroplastů, které se nacházejí v téměř každé domácnosti.

Ambasadoři bezpečné domácnosti budou věnovat zvláštní pozornost výrobkům, které mohou vystavit nebezpečným chemickým látkám děti. Zejména ty jsou totiž vystaveny vyššímu riziku poškození zdraví.

Dozvíte se například, jak nakupovat méně, ale lépe, které ekoznačky slouží jako vodítko, nebo jak můžete svou rodinu chránit před jedy správným větráním a úklidem.

 

Loga partneru

Projekt je financován EU LIFE programem (LIFE21-GIE-DE-LIFEChemBee/101074245) a Ministerstvem životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska dárců. Partnery projektu jsou vedle Arniky i nevládní organizace z Německa, Portugalska, Rakouska, Řecka, Švédska, Polska, Francie a Finska.         

LIFE ChemBee project logo 300x257                    life              MZP CZ                                                   

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe