Zero Waste

Co je to Zero Waste?

Cílem Zero Waste je, v souladu s hierarchií nakládání s odpady, minimalizovat produkci odpadů, které je nutno skládkovat či spalovat.

Celý koncept vychází z poznání, že ani skládkování ani spalování není konečným řešení problému odpadů. Je to jen oddálení konečného řešení na úkor znečištění životního prostředí, ztráty surovin a energie.

První region, který se k Zero Waste přihlásil, bylo australské hlavní město Canberra ve svém plánu odpadového hospodářství z roku 1996 (No Waste Act).

Od té doby se ke koncepci Zero Waste se přihlásilo mnoho regionů a měst. Příklady z Evropy naleznete na http://www.zerowasteeurope.eu/. My jsme pro Vás připravili popis nakládání s odpady v regionu Treviso, v severní Itálii.

Co vyžaduje Zero Waste od lidí a firem?

Zero Waste vyžaduje od lidí, aby přijali zodpovědnost za to, co nakupují a kolik odpadů produkují. V současné době zajímá Zero Waste životní styl mnoho lidí.

Od firem Zero Waste vyžaduje, aby převzaly odpovědnost za své výrobky v celém jejich životním cyklu.

Poznámka: V současnosti se musí firmy v rámci takzvané rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR) postarat o zpětný odběr svých výrobků (obaly, elektroodpad), nová legislativa klade důraz i na ekodesign (životnost, opravitelnost a recyklovatelnost výrobků).

Znamená Zero Waste, že nebudeme produkovat žádné odpady?

Neznamená. Jde o to, v reálném čase se tomuto cíli přiblížit. Cílem je vyhnout se stavbě spaloven a skládkovat nejvíce 10 % zbytkového odpadu.

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě