Jak třídit v Praze

Nakládání s odpady z domácností v Praze řídí Magistrát hlavního města Prahy. Rozhoduje o systému třídění odpadů, budování sběrných dvorů, systému svozu objemných a nebezpečných odpadů. Majitelé nemovitostí objednávají pouze nádoby na směsný odpad. Od velikosti popelnic je odvozena i platba za odpady (v roce 2022 to je 0,5 Kč za 1 litr vyvezeného objemu).

Celková produkce odpadů z domácností v roce 2020 byla přibližně 451800 tun, 340 kg/ob/rok. Z tohoto množství se materiálově využilo 28 %, energeticky 56 %, skládkovalo se 14 %, cca 2 % byly odstraněny jiným způsobem. Největší podíl na produkci odpadu měl směsný odpad (cca 200 kg/ob).

Celkové náklady města na odpadové hospodářství v roce 2020 byly cca 1,7 miliardy Kč, 1297 Kč/ob. Výdaje města byly 1161 Kč/ob. Odstranění směsného odpadu stálo cca 740 Kč/ob, na tříděný sběr město doplácelo cca 350 Kč/ob.

V roce 2020 přijala ČR novou odpadovou legislativu. Nový odpadový zákon požaduje, aby obce v roce 2025 vytřídilo k materiálovému využití minimálně 60 % komunálních odpadů. Pro Prahu to znamená především snížit produkci směsných odpadů. Potenciál k tomu je. Rozbory tohoto odpadu ukazují, že až 70 % by šlo z něho využít. Největší potenciál je u bioodpadů, kterých by šlo využít cca 32 %, papíru, plastů, skla a kovů se ve směsném odpadu stále nachází kolem 29 %.

Ke stažení: Prezentace o třídění odpadu v Praze (pdf).

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe