Osvěta v obcích

Nejúčinnějším nástrojem při snižování produkce odpadů je osvěta. Trvale zapojovat obyvatele do problému pokud možno při všem dění, které v obci probíhá. Může se jednat o organizování jarního úklidu, různé společenské akce, prevenci lze uplatnit při provozu úřadu i školy a samozřejmě je nutné na toto téma psát. Lidé, kteří mají dobrý vztah k obci, se o ni starají a obvykle produkují i méně odpadů.

Agenda obcí je velice obsáhlá, a obzvláště na vesnicích nemají jednotliví pracovníci časovou kapacitu se odpadům příliš věnovat. Aby se obec mohla efektivně odpadům včetně odpadové osvětě věnovat, je velice vhodné na tyto aktivity mít zapáleného člověka – může to být pracovník úřadu, někdo ze zastupitelů, ale i někdo z místních. Výhodná je spolupráce obcí například v rámci dobrovolného svazku obcí.

Níže uvádíme stručný přehled našich materiálů a zdrojů informací vhodných k odpadové osvětě.

Materiály Arniky ke stažení, zdroje informací vhodné k odpadové osvětě občanů:

Kam s odpadem v Bílé– ukázka letáku, jak lze informovat občany o systému sběru odpadu v obci
Jak začít jednoduše kompostovat ve 3 krocích – leták s jednoduchým návodem jak na kompostování
Kompostujte bio odpad – tematický leták a plakát
Jak můžeme sami snížit množství našeho odpadu, ulevit vlastní peněžence i přírodě - leták na téma prevence vzniku odpadu
Příroda není smetiště – plakát na téma doby rozkladu různých věcí
Příklad osvětového kalendáře
Odpadová osvěta v obcích – souhrn článků a témat použitelných k odpadové osvětě v obcích
Šetrné papírování - souhrn údajů na podporu prevence a třídění papíru

Materiály Arniky ke stažení, zdroje informací vhodné pro pracovníky obcí:

Jak udělat jednoduchou analýzu stavu odpadového hospodářství obce - publikace
Přednáška na téma odpadové hospodářství obcí - video
Manuál předcházení vzniku odpadu - publikace
Odpadové hospodářství malých obcí - aktualizace 2020 - publikace
Inspirující příklady odpadového hospodářství obcí - popis příkladů dobré praxe
Jak snižovat produkci směsného odpadu v obcích - aktualizovaná publikace z roku 2021

Materiály MŽP k nové legislativě schválené v roce 2020

Metodiky MŽP k nové legislativě - metodiky MŽP
Metodiky MV k nové legislativě - metodiky MV
Materiály MŽP k předcházení vzniku odpadů - letáky a příručky pro obce

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.