#Odpady

Zbytky ze spalování uhlí v  Otrokovicích plné arsenu mají zasypat staré hliniště

Zbytky ze spalování uhlí v  Otrokovicích plné arsenu mají zasypat staré hliniště

Směs s popílkem z otrokovické elektrárny se má stát materiálem pro zavezení a likvidaci bývalého hliniště ve Vážanech na Kroměřížsku.

Papírová krize - jak pomoci?

Papírová krize - jak pomoci?

Kvůli světové krizi přestal asijský průmysl odebírat z Evropy sběrový papír . Nastal jeho přebytek a jeho ceny klesly u některých typů až na nulu. Tato situace se týká každého z...

Chlór v odpadech z PVC

Původ chloru v odpadech Výhodou náhradních paliv z odpadu je ochrana klimatu a zdrojů. Při procesu spalování však působí problémy obsah chloru v odpadech. Technická univerzita v...

Vysoká míra recyklace - Úspěšné modely nakládání s odpady v českých obcích

Vysoká míra recyklace - Úspěšné modely nakládání s odpady v českých obcích

Nová publikace Hnutí DUHA obsahuje souhrn několika příkladů dobré praxe v třídění a recyklaci. Uvedeným třinácti městům a obcím v Čechách i na Moravě se osvědčil pytlový sběr...

V Českých Budějovicích vytřídí za rok v průměru dvakrát méně odpadu na obyvatele než v Písku

Studie ukazuje, že pokud se budou chtít České Budějovice v míře třídění odpadu přiblížit Písku a naplňovat tak cíle POH (Plánu odpadového hospodářství) Jihočeského kraje a...

O možnosti úspor papíru v kanceláři

O možnosti úspor papíru v kanceláři

V České republice roste trvale spotřeba papíru. Je největší ze všech států bývalé východní Evropy. To znamená nárůst zátěže životního prostředí, ztrátu surovin a energie. Článek...

Krize odpadů: jiný pohled

Současná ekonomická krize zviditelnila nedostatky ve fungování naší společnosti. Krize v odbytu druhotných surovin odhalila mezery Evropou proklamované recyklační společnosti....

Zápis z exkurze do spalovny komunálních odpadů v Praze-Malešicích

Zápis z exkurze do spalovny komunálních odpadů v Praze-Malešicích

Zápis z exkurze do spalovny komunálních odpadů v Praze-Malešicích konané za účasti studentů účastnících se projektu Odpad je surovina .

Arnika podpoří sdružení A21 z Poličky v jeho kampani proti plazmatronu

Arnika podpoří sdružení A21 z Poličky v jeho kampani proti plazmatronu

Plánovaná likvidace nebezpečných odpadů v plazmatronu ruské výroby v Poličských strojírnách je z hlediska životního prostředí problematickým krokem. Autoři hodnotící vliv této...

Spalovna v Ostravě

Ostrava - V Ostravě či Karviné je plánovaná výstavba spalovny komunálního odpadu. Krajský úřad už má v ruce technicko-ekonomické posouzení její stavby. Odborná studie ukázala, že...

Přínos vstupu České republiky do EU: Veřejnost se může vyjádřit k vlivu spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě na životní prostředí

Přínos vstupu České republiky do EU: Veřejnost se může vyjádřit k vlivu spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě na životní prostředí

Ještě týden má ostravská veřejnost na to, aby se vyjádřila k vlivu spalovny nebezpečných odpadů SPOVO (v Ostravě - Mariánských Horách). Tuto možnost má díky probíhajícímu procesu...

Kam jde kouř ze spalovny?

Kam jde kouř ze spalovny?

Jedním z momentů sporu o možném znečišťování Lysé nad Labem škodlivinami ze spalovny nebezpečných odpadů firmy BDW Line je kouřová vlečka ze spalovny. Provozovatelé spalovny a...

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.